Badania redakcyjne

Wykorzystaj siłę marki Computwerworld

Cykl badań redakcyjnych Computerworld to nowa formuła agregowania wiedzy na temat trendów technologicznych i ich przełożenia na strategie biznesowe polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Celem inicjatywy jest systematyzacja i popularyzacja wiedzy dotyczącej nowych i znaczących trendów wpływających na zastosowanie technologii w polskich organizacjach.

Jeśli chcesz:

 • wspólnie z redaktorami Computerworld wypracować koncepcję i zagadnienia, które będą przedmiotem badania
 • podkreślić pozycję eksperta poprzez zamieszczenie komentarzy do badania
 • otrzymać wysokiej jakości materiał merytoryczny w formie brandowanego raportu, do wykorzystania w dalszych działaniach
 • zyskać możliwość generowania wartościowych leadów, za naszym pośrednictwem lub prowadząc działania promocyjne we własnym zakresie
 • promować firmę i budować wizerunek eksperta za pośrednictwem niezależnego medium branżowego, jakim jest Computerworld

Najbliższe badania

Perspektywy usług zarządzanych (managed services) w polskich przedsiębiorstwach

Backup w firmie

Zostań partnerem badania

Tematyka badań

Cykl badań obejmuje wiele obszarów tematycznych, między innymi:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

Ideą hiperkonwergencji (HCI - Hyper-Converged Infrastructure) - jest połączenie elementów tradycyjnej infrastruktury w jeden zwarty organizm. Cel jest jasny: stworzenie efektywnego kosztowo środowiska IT, które będzie na tyle elastyczne i wydajne by sprostać rosnącym wymaganiom biznesu.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez MindCommerce rynek ekosystemów hiperkonwergentnych osiągnie do 2023 roku wartość 22,93 miliardów USD. Jak rynek ten wygląda w Polsce?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie jest zapotrzebowanie na systemy hiperkonwergentne w Polsce?
 • jakie są główne czynniki hamujące wdrażanie takich technologii w firmach działających na naszym rodzimym rynku?
 • jakie korzyści biznesowe i technologiczne (lub zagrożenia), zdaniem decydecntów, niesie za sobą wdrożenie infrastruktury hiperkonwergentnej w firmie?

Cyfryzacja i konsumeryzacja sposobów oraz narzędzi pracy zwiększa efektywność i zaangażowanie pracowników.

Nowe technologie przekształcają miejsca pracy tak samo, jak sposoby konsumowania treści i dostęp do usług.

 • Które spośród technologii związanych z cyfrowym miejscem pracy (takich jak mobilność, wirtualizacja, zdalny dostęp do usług, telekonferencje, wspólna praca na dokumentach itd.) są najchętniej wdrażane w polskich firmach?
 • Na ile przedsiębiorcy są w stanie uzyskać efekt skali oraz synergii wynikający z digitalizacji pracy?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • które spośród technologii Digital Workplace są wśród polskich firm najpopularniejsze oraz...
 • ...jakich korzyści oczekują w efekcie ich wdrożenia,
 • jakie są ich plany inwestycyjne w zakresie rozwiązań cyfrowych miejsc pracy,
 • jakie jest miejsce technologii Digital Workplace w firmowych ekosystemach IT,
 • jak digitalizacja wpływa na efektywność, zaangażowanie i kulturę pracy pracowników,
 • jakiego rodzaju środowiska IT w najbardziej efektywny sposób wspierają koncepcję Digital Workplace.

Wiele firm ma dziś trudności z dostępem do specjalistów IT. Tylko na polskim rynku niedobór kadr IT szacuje się na 50 tysięcy, a w całej Europie na 300 tysięcy informatyków. Przy tak niskiej podaży pracowników wartość najlepszych specjalistów jest bardzo duża, co powoduje wzrost kosztów oraz zmniejszenie konkurencyjności przedsiębiorstw. Jednym ze sposobów wyjścia naprzeciw problemom kadrowym jest wynajem pracowników IT.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • Czy organizacje w Polsce wykorzystują bądź planują wykorzystywać outsourcing pracowników IT?
 • Jakie kompetencje pozyskują lub zamierzają pozyskiwać?
 • Jaki jest wpływ bądź jakiego wpływu spodziewają się firmy po usługowym dostarczaniu specjalistów IT do firmy?
 • Jakie są największe problemy utrudniające współpracę z dostawcami usług wynajmu pracowników IT?

Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada fundamentalne przekształcenie procesów wytwórczych oraz funkcjonowania fabryk.

Dzięki nowym technologiom, firmy zyskają możliwość stałego i pełnego wglądu w pracę maszyn oraz zarządzania nią.

Zachodzące zmiany będą następstwem cyfryzacji oraz popularyzacji i rozwoju technologii sieciowych: sensoryki, przetwarzania i wymiany danych, komunikacji bezprzewodowej czy automatyzacji i pełnozakresowej programowalności właściwie każdego etapu produkcji.

Czy mimo niskiego poziomu robotyzacji polskie firmy będą w stanie wykorzystać okazję, jaką jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Sprawdź, na ile polskie przedsiębiorstwa włączają do swojego zaplecza technologiczno-produkcyjnego rozwiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0. Dowiedz się:

 • jakie korzyści dostrzegają polscy przedsiębiorcy w ramach Przemysłu 4.0 oraz...
 • ...które spośród specyficznych dla tej koncepcji technologii posiadają, a które zamierzają wdrażać w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • o jakie bariery utrudniają adaptację założeń Przemysłu 4.0,
 • jaka powinna być zdaniem polskich firm rola dostawców technologicznych w dziedzinie cyfryzacji i usieciowienia procesów produkcyjnych,
 • jaki jest stopień gotowości polskich przedsiębiorstw na kolejną rewolucję przemysłową.

Cyfrowa transformacja wykazuje wiele cech naturalnej ewolucji technologii i środowisk IT w przedsiębiorstwach.

Postępującą  w szybkim tempie digitalizację zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych procesów biznesowych napędzają m.in. dostęp do danych, standaryzacja, automatyzacja oraz integracja.

Jak prezentuje się dojrzałość technologiczna polskich przedsiębiorstw, i czy jej poziom uzasadnia mówienie o cyfrowej transformacji?

Dowiedz się, czy cyfrowa transformacja to realne zjawisko przekształcające fundamenty prowadzenia biznesu, czy też marketingowe hasło opisujące systematyczny wzrost możliwości technologicznych i stopniowe dojrzewanie środowisk IT w firmach. Sprawdź:

 • jak prezentuje się dojrzałość zaplecza technologicznego polskich przedsiębiorstw,
 • jak cyfrowa transformacja przekłada się na priorytety zakupowe oraz planowane kierunki rozwoju IT w firmach,
 • jaka jest rola wirtualizacji oraz rozwiązań definiowanych programowo w budowaniu wydajnego zaplecza IT,
 • kto kreuje i decyduje w kwestiach związanych z digitalizacją przedsiębiorstw,
 • jaki jest wpływ nowych technologii na budowę nowych i optymalizację dotychczasowych procesów biznesowych,
 • jakich korzyści oczekują po cyfrowej transformacji polscy przedsiębiorcy oraz...
 • ...jakie bariery napotykają podczas planowania i wdrażania związanych z nią projektów.

Wraz z postępującą cyfryzacją kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstw narastają problemy z integracją i zarządzaniem generowanymi przez nie danymi i powstającymi na ich bazie informacjami. W tej sytuacji wsparcie stanowić mogą rozwiązania klasy Enterprise Content Management oraz działania mające na celu likwidowanie silosów informacyjnych w strukturze organizacji.

Jak polskie firmy i instytucje radzą sobie z silosami danych oraz zarządzaniem cyklem życia informacji?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jak zorganizowane są procesy zarządzania obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacji w polskich firmach?
 • czy organizacje potrafią łączyć przejrzystość oraz kompleksowe zarządzanie dokumentami?
 • na ile przedsiębiorcy dostrzegają ryzyka związane z silosami informacyjnymi?
 • czy firmowe polityki bezpieczeństwa uwzględniają kwestie związane z bezpieczeństwem danych?

Rola efektywnego zarządzania bezpieczeństwem IT w przedsiębiorstwach wzrasta wraz z dojrzewaniem i rozrastaniem się ich środowisk informatycznych.

Kolejne warstwy zintegrowanego oprogramowania, nowe aplikacje i punkty końcowe są nieodłącznymi elementami zachodzącej cyfrowej transformacji, napędzającej zarówno wzrost konkurencyjności firmy, jak i powstawanie kolejnych potencjalnych wektorów ataku na infrastrukturę IT.

Dowiedz się, na ile poważnie polskie organizacje traktują kwestie bezpieczeństwa informatycznego, jakie rozwiązania technologiczne najchętniej wdrażają, oraz jakie działania adresują w formułowanych przez siebie politykach bezpieczeństwa IT. Sprawdź:

 • jaka część polskich organizacji formalizuje i spisuje firmowe polityki bezpieczeństwa IT,
 • jakie są zasady dostępu do danych i mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania stosowane w polskich firmach,
 • które spośród dostępnych rozwiązań bezpieczeństwa polscy menedżerowie IT uważają za najskuteczniejsze oraz...
 • ... jakie zagrożenia stanowią ich zdaniem największe wyzwanie,
 • czy polskie organizacje potrafią identyfikować zagrożenia oraz kategoryzować istotność swoich zasobów pod kątem ich ochrony,
 • jak prezentują się procedury postępowania w wypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa,
 • na ile szeregowi pracownicy polskich firm są przez nie angażowani w kwestie związane z bezpieczeństwem.

Sprzedaż serwerów od szeregu kwartałów maleje na całym świecie, w tym w Polsce. Według raportu Computerworld TOP200, polski rynek serwerów w 2016 roku wart był 1,08 mld zł, tj. aż o 28% mniej, niż rok wcześniej (1,49 mld zł).

 • Dlaczego tak się dzieje, skoro polskie firmy nie adaptują chmury obliczeniowej w takim tempie, jak zachodnie?
 • Dowiedz się, jakie są plany zakupowe oraz pożądane kierunki rozwoju infrastruktury IT polskich przedsiębiorców.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jaki jest średni wiek i stopień utylizacji serwerów w polskich firmach oraz...
 • ...jakie są ich plany zakupowe w odniesieniu do tej klasy sprzętu,
 • jakie architektury serwerowe i dlaczego analizują decydenci IT,
 • w jaki sposób dostępność nowych form dostarczania mocy obliczeniowej wpływa na polski rynek serwerów,
 • jakie bariery utrudniają polskim firmom proces wymiany posiadanego sprzętu IT oraz...
 • ...jakiego typu wsparcia oczekują od partnerów i dostawców w tym zakresie.

Najwięksi dostawcy infrastruktury i rozwiązań IT stawiają na architekturę konwergentną oraz łączenie środowisk chmurowych i on-premise w ramach firmowych architektur IT.

 • Jak na tę ofertę reagują polskie przedsiębiorstwa?
 • Czy dostrzegają potencjał rozwiązań konwergentnych i umieją policzyć ich TCO w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań IT?
 • Czy zamierzają inwestować w tego typu platformy?

Dowiedz się, czego oczekują przedsiębiorstwa po rozwiązaniach definiowanych programowo oraz co biorą pod uwagę, podejmując decyzje zakupowe. Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie korzyści dostrzegają w rozwiązaniach definiowanych programowo polskie firmy oraz,
 • w jakim stopniu wykorzystują tego typu platformy,
 • czy potrafią określić TCO rozwiązań konwergentnych i zestawić je z tradycyjną infrastrukturą,
 • jak prezentuje się dojrzałość ich infrastruktury IT oraz plany zakupowe,
 • jakie bariery i obawy ograniczają popularyzację rozwiązań konwergentnych,
 • jakiego typu wsparcia oczekują od partnera będącego dostawcą platform konwergentnych.

Najwięksi dostawcy infrastruktury i rozwiązań IT stawiają na architekturę konwergentną oraz łączenie środowisk chmurowych i on-premise w ramach firmowych architektur IT.

Przeniesienie rutynowych zadań IT poza obręb przedsiębiorstwa niesie obietnicę zredukowania kosztów operacyjnych przy zachowaniu wysokiego poziomu obsługi. W czasach chronicznego niedoboru informatyków pozwala także lepiej wykorzystać dział IT do budowania nowych rozwiązań wspierających biznes, a nie zapewnienia działania podstawowych systemów.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • W jakim stopniu przedsiębiorstwa wykorzystują wewnętrzne działy IT do zapewniania bieżącej obsługi informatycznej, a w jakim do budowania nowych usług o zasadniczym znaczeniu biznesowym,
 • Jakie powody mogą decydować o powierzeniu zarządzania usługami IT zewnętrznym podmiotom,
 • Jakie wyzwania i zagrożenia wiążą się ze stosowaniem usług zarządzanych,
 • Jakie warunki powinny spełniać w opinii przedsiębiorstw podmioty świadczące usługi zarządzane,
 • Jakie korzyści bezpośrednie i pośrednie osiągają przedsiębiorstwa wykorzystujące usługi zarządzane.

Dowiedz się, czego oczekują przedsiębiorstwa po rozwiązaniach definiowanych programowo oraz co biorą pod uwagę, podejmując decyzje zakupowe. Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie korzyści dostrzegają w rozwiązaniach definiowanych programowo polskie firmy oraz,
 • w jakim stopniu wykorzystują tego typu platformy,
 • czy potrafią określić TCO rozwiązań konwergentnych i zestawić je z tradycyjną infrastrukturą,
 • jak prezentuje się dojrzałość ich infrastruktury IT oraz plany zakupowe,
 • jakie bariery i obawy ograniczają popularyzację rozwiązań konwergentnych,
 • jakiego typu wsparcia oczekują od partnera będącego dostawcą platform konwergentnych.
Round table już w sierpniu

Zapytaj o ofertę

Niezależnie od branży, rola danych w zagwarantowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw stale wzrasta.

Równolegle rośnie znaczenie wydajności i elastyczności mechanizmów składowania danych oraz zarządzania nimi. Jakie kroki podejmują polskie przedsiębiorstwa, by zagwarantować sprawne zarządzanie i wysoką dostępność swoich danych oraz w jakim kierunku zamierzają rozwijać przeznaczone do tego narzędzia?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • w jakich modelach (on-site, w chmurze, środowiskach hybrydowych) utrzymują swoje dane polskie firmy oraz...
 • ...w jakim kierunku zamierzają rozwijać technologie składowania i zarządzania danymi,
 • w jaki sposób zorganizowane są dane w polskich przedsiębiorstwach,
 • czy polskie firmy wykorzystują narzędzia analityczne także do zabezpieczania oraz archiwizacji danych,
 • jakie mechanizmy backupu i zapewniania wysokiej dostępności cieszą się największą popularnością wśród polskich organizacji,
 • jakie są największe trudności w zagwarantowaniu dostępu do danych oraz zarządzaniu nimi,
 • jak prezentuje się gotowość polskich firm na RODO w przededniu wejścia w życie nowych regulacji.

Budowa kompetentnego zespołu to w dobie ogromnego deficytu specjalistów IT istotne wyzwanie. Organizacje, które nie są w stanie konkurować o wykształconych pracowników, nie będą w stanie dotrzymać kroku konkurencji.

 • Jak utrzymać zespół IT w firmie i efektywnie rozwijać jego umiejętności w pożądanym kierunku?
 • Jaka jest rola outsourcingu zadań oraz wynajmu specjalistów IT w zagwarantowaniu puli kompetencji niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju firmy?

Sprawdź, w jaki sposób polskie firmy i instytucje radzą sobie z niską podażą specjalistów IT na rynku oraz jaka jest rola usług outsourcingowych w ich strategiach rozwoju zespołów IT.

Dowiedz się:

 • jak oceniają posiadane zasoby kompetencyjne IT polscy przedsiębiorcy,
 • jaka jest rola outsourcingu zadań i wynajmu pracowników IT w polskich firmach,
 • jakie kompetencje są najbardziej pożądane wśród specjalistów IT oraz jakie z nich będą zyskiwały na znaczeniu,
 • które specjalności są najciężej dostępne,
 • jakie sposoby motywowania i utrzymywania wysokiego poziomu retencji pracowników są najchętniej stosowane przez menedżerów zarządzających działami IT,
 • jak sprawdzają się najpopularniejsze metodyki zarządzania zespołami informatycznymi.

Cyberprzestępczość staje się coraz bardziej wyrafinowana i wyspecjalizowana. Do znanych zagrożeń, takich jak phishing czy ataki odmowy dostępu do usług (DDoS), dołączają ataki na kopie zapasowe, infekcje bezplikowe czy wykorzystujące mechanizmy aktualizacji aplikacji biznesowych.

Skala i zasięg zagrożeń takich jak Petya Czy WannaCry powoduje, że tematy związane z bezpieczeństwem IT poruszają także media nie związane z teleinformatyką.

Dowiedz się, jakie trendy i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa IT dostrzegają polscy przedsiębiorcy, oraz jakie kroki w tym zakresie podejmują. Sprawdź:

 • które spośród globalnych zagrożeń bezpieczeństwa IT są zdaniem polskich firm najistotniejsze lokalnie w Polsce,
 • które spośród nich padły ofiarą ataku w ciągu ostatniego roku,
 • jakie narzędzia bezpieczeństwa są w posiadaniu polskich organizacji oraz jakie będą wdrażane w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • jakie są dobre praktyki wypracowane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • oraz czego oczekują od dostawców w związku z potrzebą zwiększania poziomu bezpieczeństwa IT w firmie.

Przygotowanie firmy na czarny scenariusz utraty danych staje się dziś koniecznością. Kiedyś backup był motywowany przede wszystkim możliwością wystąpienia awarii i koniecznością magazynowania danych archiwalnych. Dziś motywacje przesunęły się w stronę ochrony przed cyberatakami i koniecznością minimalizowania ich skutków.

Obecnie firmy nie tylko przechowują znacznie większe ilości danych, ale też dysponują dużo szerszymi możliwościami ich duplikowania. Tradycyjne rozwiązania backupu on-premise są uzupełniane przez specjalizowane środowiska chmurowe.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie zasady ochrony danych stosują polskie przedsiębiorstwa,
 • jak firmy dzielą dane i jakie środki ochrony wprowadzają zależnie od klasyfikacji danych,
 • jakich rozwiązań technicznych używają do backupu danych,
 • jakie parametry mają krytyczne znaczenie przy wyborze konkretnych rozwiązań do backupu,
 • jakie są perspektywy wykorzystania chmury do magazynowania i odzyskiwania danych.
Round table już we wrześniu

Zapytaj o ofertę

Analiza wielkich, strumieniowo napływających danych wymusza na przedsiębiorstwach wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi. Wiele firm wdrożyło już hurtownie danych i platformy Big Data. Następny krok obejmuje adaptację takich rozwiązań, jak technologie kognitywne (uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja) czy chmura obliczeniowa, bez której coraz ciężej będzie zapewnić dostateczną wydajność infrastruktury IT. Jak z wyzwaniami w obszarze analizy i zarządzania danymi radzą sobie polskie przedsiębiorstwa?

Sprawdź, jak prezentuje się ich zaplecze analityczne oraz jakie inwestycje zamierzają przeprowadzić w tym obszarze ciągu najbliższych miesięcy.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jak prezentuje się zaplecze analityczne polskich organizacji,
 • jakie nowe trendy technologiczne w obszarze analizy danych są zdaniem polskich menedżerów najbardziej obiecujące...
 • ... i jak przekładają się na ich plany zakupowe,
 • jakie dane najczęściej analizują,
 • jak i skąd pozyskują kompetencje analityczne.
Round table już w październiku

Zapytaj o ofertę

Etapy badania

Etapy badania

Badanie redakcyjne składa się z następujących etapów:

 • Round Table – spotkanie redakcji i ekspertów z danego obszaru w celu wypracowania koncepcji badania
 • artykuł redakcyjny będący zapisem dyskusji i podsumowaniem Round Table
 • opracowanie zakresu i scenariusza badania
 • przeprowadzenie badania
 • analiza wyników
 • opracowanie i przekazanie raportu z badania
 • streszczenie redakcyjne z kluczowymi wnioskami z Raportu

Zostań partnerem badania

Jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem badania zaznacz, które tematy Cię interesują, prześlemy więcej szczegółów wraz z ofertą

* pole obowiązkowe

Możesz się także skontaktować bezpośrednio na adres: wlodzimierz_duszyk@idg.com.pl

Przeprowadzone badania

Zapoznaj się z przeprowadzonymi już badaniami:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

W badaniu redakcyjnym poświęconym cyfrowej transformacji wzięło udział 115 respondentów, wywodzących się z małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji.

Sprawdziliśmy między innymi:

 • jak prezentuje się dojrzałość zaplecza technologicznego polskich przedsiębiorstw,
 • jak cyfrowa transformacja przekłada się na priorytety zakupowe oraz planowane kierunki rozwoju IT w firmach,
 • jak usytuowane są kompetencje dotyczące digitalizacji przedsiębiorstw,
 • jakich korzyści oczekują po cyfrowej transformacji polscy przedsiębiorcy
 • jakie bariery napotykają podczas planowania i wdrażania związanych z nią projektów.

Zagadnienia poruszane w badaniu zostały wybrane i kompleksowo omówione podczas okrągłego stołu z udziałem redaktorów „Computerworld” oraz doświadczonych menedżerów wywodzących się z najważniejszych firm IT na rynku.

Mając na względzie istotne zmiany prawne, zwłaszcza w obszarze zarządzania danymi, postępującą cyfryzację kolejnych obszarów biznesu i medialny szum wokół nowych zagrożeń cybernetycznych, redakcja „Computerworld” postanowiła sprawdzić, jakie jest obecnie w polskich przedsiębiorstwach podeście do polityk bezpieczeństwa IT oraz ich rozwijania.

W poświęconym tym zagadnieniom badaniu redakcyjnym udział wzięło 101 respondentów reprezentujących różne branże, firmy i instytucje – od małych podmiotów po oddziały międzynarodowych korporacji w Polsce.

Badanie poprzedzone zostało dyskusją przy okrągłym stole, której celem było wypracowanie zagadnień i wskazanie najważniejszych trendów w obszarze bezpieczeństwa IT.

W kolejnym badaniu redakcja „Computerworld” sprawdziła, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w Polsce.

Badanie zostało poprzedzone dyskusją, podczas której wspólnie z zaproszonymi ekspertami wypracowaliśmy i ustaliliśmy podstawowe zagadnienia oraz problematykę badania.

Badania miało na celu ustalenie, jak wygląda adaptacja chmury obliczeniowej w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Chcąc znaleźć punkt odniesienia dla specyfiki polskiego rynku chmurowego, część pytań zadanych respondentom została sformułowana tak, by wskazywane przez nich odpowiedzi można było zestawić z odpowiedziami uczestników zagranicznego badania „Cloud Security Spotlight Report 2017”.

Zaufali nam: