• e-Seminaria - prezentacja oferty
  • Wykorzystujemy szeroką gamę narzędzi
    do pozyskania "gorących" kontaktów biznesowych dla naszych klientów.
  • 5 kroków do sukcesu Twojego e-Seminarium
  • Zachęcamy do zapoznania się z badaniem IDG na temat konsumpcji mediów.
  • Animacje video, testy produktów, relacje z imprez oraz programy cykliczne to jedne z wielu produktów działu VIDEO.
  • Jak pozyskiwać Klientów, którzy wydadzą więcej niż 1 mln $?
    Zachęcam do zapoznania się z prelekcją Dyrektora Sprzedaży IDG.