CEO / CXO / CIO

cio espresso

Czym jest CIO Espresso:
  • Uczestnicy: od 10 do 20 CIO w zależności od tematyki i kryteriów rekrutacyjnych.
  • Tematyka: sugerowana przez Klienta, wypracowana z redakcją CIO, aby uwzględnić wiedzę o interesujących uczestników zagadnieniach i doświadczenie w moderowaniu dyskusji.
  • Czas: około 2 godzin.
  • Miejsce: centrum Warszawy, restauracja/ sala hotelowa o Klubowym charakterze np. Belvedere , Sofitel Victoria Board Room.

Formuła spotkania:
Kameralny charakter spotkania skłania do otwartości w trakcie dyskusji, umożliwia wyrażenie opinii czy stanowiska wszystkim uczestnikom. Świadczy także o elitarnym charakterze wydarzenia.

Korzyści:
  • Bezpośrednie rozmowy z aktualnymi i potencjalnymi klientami o rozwiązaniach IT interesujących zarówno Sponsora, jak i uczestników.
  • Zbudowanie i rozwinięcie relacji z ludźmi, którzy chcą zrozumieć produkty i rozwiązania Sponsora.
  • Dotarcie do ponad 4000 dyrektorów IT, dzięki obszernej relacji w CIO Magazynie Dyrektorów IT oraz na stronie internetowej Klubu www.klubcio.pl.


Oferta reklamowa:
Włodzimierz Duszyk
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl tel. 662 287 870