CEO / CXO / CIO

magazyn

Magazyn CEO ukazuje się 4 razy w roku: w lutym, maju, we wrześniu i w listopadzie. Dzięki kwalifikowanej dystrybucji trafia do wyselekcjonowanej grupy blisko 5000 menedżerów najwyższego szczebla z największych firm w Polsce.

Magazyn CEO to czasopismo skierowane do najwyższej kadry kierowniczej, poruszające przede wszystkim tematy związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jako istotnego elementu budowania strategicznej przewagi konkurencyjnej. Omawia zagadnienia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii teleinformatycznych z punktu widzenia szefów firm i instytucji.

Od 2016 roku na łamach każdego magazynu CEO gości specjalna sekcja CIO, redagowana wspólnie z Klubem CIO.

Raz w roku ukazuje się specjalne wydanie magazynu CIO (ostatnie wydanie 29.12.2016) z sylwetkami laureatów konkursu CIO Roku. Po raz pierwszy w Polsce opublikowana zostanie lista CIO100 powstała w wyniku badania przeprowadzonego wspólnie z redakcją Computerworld. W sekcji klubowej prezentowane będą propozycje tematów na rozpoczynający się kolejny rok spotkań Klubu CIO.
Magazyn CIO jest wyjątkową publikacją ukazującą się tylko raz w roku i docierającą do rozszerzonej grupy ponad 5000 najważniejszych CIO i dyrektorów IT w Polsce.


Oferta reklamowa:
Włodzimierz Duszyk
Wlodzimierz_Duszyk@idg.com.pl tel. 662 287 870