Computerworld

charakterystyka

Konferencje Computerworld są miejscem spotkań elity rynku informatycznego - użytkowników korporacyjnych rozwiązań ICT i czołowych uczestników rynku, jak również wybitnych przedstawicieli sektora publicznego.

Wspólnie z naszymi gośćmi podejmujemy kluczowe tematy w dziedzinie organizacyjnego i biznesowego wykorzystania nowoczesnych technologii teleinformatycznych, innowacyjnej gospodarki czy różnych aspektów związanych z budową społeczeństwa wiedzy. Naszym celem jest dostarczenie uczestnikom konferencji rzetelnej i aktualnej wiedzy, którą z pożytkiem będą wykorzystywać w codziennej pracy.

Konferencje Computerworld to przede wszystkim

Uznane marki konferencyjne
Stałe miejsce w kalendarium ważnych dla branży wydarzeń mają organizowane przez nas cyklicznie imprezy: m.in. Państwo 2.0, Semafor - Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, DATA+ Analityka biznesowa, SmartCity, Agile w biznesie, Forum Architektów IT, Zarządzanie zespołami IT, Scrum Days oraz uznane w środowisku konkursy: CIO Roku oraz Lider Informatyki.

Niezależność
Dzięki temu, że działamy w ramach niezależnego wydawnictwa, możemy liczyć na wsparcie wszystkich ważnych uczestników życia gospodarczego oraz stanowić neutralną platformę spotkań i publicznego dyskursu dla tych wszystkich, którzy na co dzień pracują w konkurencyjnych wobec siebie firmach. Stanowimy również przestrzeń dla dialogu pomiędzy biznesem a administracją publiczną.

Współpraca z organizacjami
Nasze konferencje organizujemy przy współpracy cenionych przez menedżerów IT i informatyków organizacji i stowarzyszeń, skupiających profesjonalistów z danej dziedziny, jak również najważniejszych izb gospodarczych i instytucji publicznych.

Skupienie się na praktyce
Stawiamy przede wszystkim na pokazanie praktycznych aspektów zastosowań technologii ICT i nowych rozwiązań organizacyjnych, poprzez udział praktyków, którzy prezentują własne doświadczenia i zrealizowane w ich firmach i instytucjach studia przypadków.

Wybitni eksperci i goście specjalni
Prelegentami naszych konferencji są uznane autorytety w swoich dziedzinach, znakomici fachowcy i czołowi menedżerowie i CIO z działających w Polsce firm i instytucji, jak również ważni przedstawiciele sektora publicznego i wybitni goście zagraniczni. Wartość merytoryczna naszych konferencji w ankietach uczestników zazwyczaj oceniana jest powyżej 4,5 pkt. (w skali od 1 do 5).

Oprócz dużych konferencji, gromadzących od 100 do 500 uczestników, Computerworld organizuje również mniejsze spotkania i dyskusje okrągłego stołu (Roundtables i CIO Espresso), jak również różnego rodzaju wydarzenia specjalne (custom events).