Badania redakcyjne

Wykorzystaj siłę marki Computwerworld

Cykl badań redakcyjnych Computerworld to nowa formuła agregowania wiedzy na temat trendów technologicznych i ich przełożenia na strategie biznesowe polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Celem inicjatywy jest systematyzacja i popularyzacja wiedzy dotyczącej nowych i znaczących trendów wpływających na zastosowanie technologii w polskich organizacjach.

Jeśli chcesz:

 • wspólnie z redaktorami Computerworld wypracować koncepcję i zagadnienia, które będą przedmiotem badania
 • podkreślić pozycję eksperta poprzez zamieszczenie komentarzy do badania
 • otrzymać wysokiej jakości materiał merytoryczny w formie brandowanego raportu, do wykorzystania w dalszych działaniach
 • zyskać możliwość generowania wartościowych leadów, za naszym pośrednictwem lub prowadząc działania promocyjne we własnym zakresie
 • promować firmę i budować wizerunek eksperta za pośrednictwem niezależnego medium branżowego, jakim jest Computerworld

Zostań partnerem badania

Tematyka badań

Cykl badań obejmuje wiele obszarów tematycznych, między innymi:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

Ideą hiperkonwergencji (HCI - Hyper-Converged Infrastructure) - jest połączenie elementów tradycyjnej infrastruktury w jeden zwarty organizm. Cel jest jasny: stworzenie efektywnego kosztowo środowiska IT, które będzie na tyle elastyczne i wydajne by sprostać rosnącym wymaganiom biznesu.

Jak pokazuje badanie przeprowadzone przez MindCommerce rynek ekosystemów hiperkonwergentnych osiągnie do 2023 roku wartość 22,93 miliardów USD. Jak rynek ten wygląda w Polsce?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie jest zapotrzebowanie na systemy hiperkonwergentne w Polsce?
 • jakie są główne czynniki hamujące wdrażanie takich technologii w firmach działających na naszym rodzimym rynku?
 • jakie korzyści biznesowe i technologiczne (lub zagrożenia), zdaniem decydecntów, niesie za sobą wdrożenie infrastruktury hiperkonwergentnej w firmie?

Cyfryzacja i konsumeryzacja sposobów oraz narzędzi pracy zwiększa efektywność i zaangażowanie pracowników.

Nowe technologie przekształcają miejsca pracy tak samo, jak sposoby konsumowania treści i dostęp do usług.

 • Które spośród technologii związanych z cyfrowym miejscem pracy (takich jak mobilność, wirtualizacja, zdalny dostęp do usług, telekonferencje, wspólna praca na dokumentach itd.) są najchętniej wdrażane w polskich firmach?
 • Na ile przedsiębiorcy są w stanie uzyskać efekt skali oraz synergii wynikający z digitalizacji pracy?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • które spośród technologii Digital Workplace są wśród polskich firm najpopularniejsze oraz...
 • ...jakich korzyści oczekują w efekcie ich wdrożenia,
 • jakie są ich plany inwestycyjne w zakresie rozwiązań cyfrowych miejsc pracy,
 • jakie jest miejsce technologii Digital Workplace w firmowych ekosystemach IT,
 • jak digitalizacja wpływa na efektywność, zaangażowanie i kulturę pracy pracowników,
 • jakiego rodzaju środowiska IT w najbardziej efektywny sposób wspierają koncepcję Digital Workplace.

Koncepcja Przemysłu 4.0 zakłada fundamentalne przekształcenie procesów wytwórczych oraz funkcjonowania fabryk.

Dzięki nowym technologiom, firmy zyskają możliwość stałego i pełnego wglądu w pracę maszyn oraz zarządzania nią.

Zachodzące zmiany będą następstwem cyfryzacji oraz popularyzacji i rozwoju technologii sieciowych: sensoryki, przetwarzania i wymiany danych, komunikacji bezprzewodowej czy automatyzacji i pełnozakresowej programowalności właściwie każdego etapu produkcji.

Czy mimo niskiego poziomu robotyzacji polskie firmy będą w stanie wykorzystać okazję, jaką jest czwarta rewolucja przemysłowa?

Sprawdź, na ile polskie przedsiębiorstwa włączają do swojego zaplecza technologiczno-produkcyjnego rozwiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0. Dowiedz się:

 • jakie korzyści dostrzegają polscy przedsiębiorcy w ramach Przemysłu 4.0 oraz...
 • ...które spośród specyficznych dla tej koncepcji technologii posiadają, a które zamierzają wdrażać w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • o jakie bariery utrudniają adaptację założeń Przemysłu 4.0,
 • jaka powinna być zdaniem polskich firm rola dostawców technologicznych w dziedzinie cyfryzacji i usieciowienia procesów produkcyjnych,
 • jaki jest stopień gotowości polskich przedsiębiorstw na kolejną rewolucję przemysłową.

Cyfrowa transformacja wykazuje wiele cech naturalnej ewolucji technologii i środowisk IT w przedsiębiorstwach.

Postępującą  w szybkim tempie digitalizację zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych procesów biznesowych napędzają m.in. dostęp do danych, standaryzacja, automatyzacja oraz integracja.

Jak prezentuje się dojrzałość technologiczna polskich przedsiębiorstw, i czy jej poziom uzasadnia mówienie o cyfrowej transformacji?

Dowiedz się, czy cyfrowa transformacja to realne zjawisko przekształcające fundamenty prowadzenia biznesu, czy też marketingowe hasło opisujące systematyczny wzrost możliwości technologicznych i stopniowe dojrzewanie środowisk IT w firmach. Sprawdź:

 • jak prezentuje się dojrzałość zaplecza technologicznego polskich przedsiębiorstw,
 • jak cyfrowa transformacja przekłada się na priorytety zakupowe oraz planowane kierunki rozwoju IT w firmach,
 • jaka jest rola wirtualizacji oraz rozwiązań definiowanych programowo w budowaniu wydajnego zaplecza IT,
 • kto kreuje i decyduje w kwestiach związanych z digitalizacją przedsiębiorstw,
 • jaki jest wpływ nowych technologii na budowę nowych i optymalizację dotychczasowych procesów biznesowych,
 • jakich korzyści oczekują po cyfrowej transformacji polscy przedsiębiorcy oraz...
 • ...jakie bariery napotykają podczas planowania i wdrażania związanych z nią projektów.

Wraz z postępującą cyfryzacją kolejnych obszarów działalności przedsiębiorstw narastają problemy z integracją i zarządzaniem generowanymi przez nie danymi i powstającymi na ich bazie informacjami. W tej sytuacji wsparcie stanowić mogą rozwiązania klasy Enterprise Content Management oraz działania mające na celu likwidowanie silosów informacyjnych w strukturze organizacji.

Jak polskie firmy i instytucje radzą sobie z silosami danych oraz zarządzaniem cyklem życia informacji?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jak zorganizowane są procesy zarządzania obiegiem dokumentów oraz ich archiwizacji w polskich firmach?
 • czy organizacje potrafią łączyć przejrzystość oraz kompleksowe zarządzanie dokumentami?
 • na ile przedsiębiorcy dostrzegają ryzyka związane z silosami informacyjnymi?
 • czy firmowe polityki bezpieczeństwa uwzględniają kwestie związane z bezpieczeństwem danych?

Rola efektywnego zarządzania bezpieczeństwem IT w przedsiębiorstwach wzrasta wraz z dojrzewaniem i rozrastaniem się ich środowisk informatycznych.

Kolejne warstwy zintegrowanego oprogramowania, nowe aplikacje i punkty końcowe są nieodłącznymi elementami zachodzącej cyfrowej transformacji, napędzającej zarówno wzrost konkurencyjności firmy, jak i powstawanie kolejnych potencjalnych wektorów ataku na infrastrukturę IT.

Dowiedz się, na ile poważnie polskie organizacje traktują kwestie bezpieczeństwa informatycznego, jakie rozwiązania technologiczne najchętniej wdrażają, oraz jakie działania adresują w formułowanych przez siebie politykach bezpieczeństwa IT. Sprawdź:

 • jaka część polskich organizacji formalizuje i spisuje firmowe polityki bezpieczeństwa IT,
 • jakie są zasady dostępu do danych i mechanizmy autoryzacji i uwierzytelniania stosowane w polskich firmach,
 • które spośród dostępnych rozwiązań bezpieczeństwa polscy menedżerowie IT uważają za najskuteczniejsze oraz...
 • ... jakie zagrożenia stanowią ich zdaniem największe wyzwanie,
 • czy polskie organizacje potrafią identyfikować zagrożenia oraz kategoryzować istotność swoich zasobów pod kątem ich ochrony,
 • jak prezentują się procedury postępowania w wypadku naruszenia lub podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa,
 • na ile szeregowi pracownicy polskich firm są przez nie angażowani w kwestie związane z bezpieczeństwem.

Sprzedaż serwerów od szeregu kwartałów maleje na całym świecie, w tym w Polsce. Według raportu Computerworld TOP200, polski rynek serwerów w 2016 roku wart był 1,08 mld zł, tj. aż o 28% mniej, niż rok wcześniej (1,49 mld zł).

 • Dlaczego tak się dzieje, skoro polskie firmy nie adaptują chmury obliczeniowej w takim tempie, jak zachodnie?
 • Dowiedz się, jakie są plany zakupowe oraz pożądane kierunki rozwoju infrastruktury IT polskich przedsiębiorców.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jaki jest średni wiek i stopień utylizacji serwerów w polskich firmach oraz...
 • ...jakie są ich plany zakupowe w odniesieniu do tej klasy sprzętu,
 • jakie architektury serwerowe i dlaczego analizują decydenci IT,
 • w jaki sposób dostępność nowych form dostarczania mocy obliczeniowej wpływa na polski rynek serwerów,
 • jakie bariery utrudniają polskim firmom proces wymiany posiadanego sprzętu IT oraz...
 • ...jakiego typu wsparcia oczekują od partnerów i dostawców w tym zakresie.

Najwięksi dostawcy infrastruktury i rozwiązań IT stawiają na architekturę konwergentną oraz łączenie środowisk chmurowych i on-premise w ramach firmowych architektur IT.

 • Jak na tę ofertę reagują polskie przedsiębiorstwa?
 • Czy dostrzegają potencjał rozwiązań konwergentnych i umieją policzyć ich TCO w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań IT?
 • Czy zamierzają inwestować w tego typu platformy?

Dowiedz się, czego oczekują przedsiębiorstwa po rozwiązaniach definiowanych programowo oraz co biorą pod uwagę, podejmując decyzje zakupowe. Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jakie korzyści dostrzegają w rozwiązaniach definiowanych programowo polskie firmy oraz,
 • w jakim stopniu wykorzystują tego typu platformy,
 • czy potrafią określić TCO rozwiązań konwergentnych i zestawić je z tradycyjną infrastrukturą,
 • jak prezentuje się dojrzałość ich infrastruktury IT oraz plany zakupowe,
 • jakie bariery i obawy ograniczają popularyzację rozwiązań konwergentnych,
 • jakiego typu wsparcia oczekują od partnera-dostawcy platform konwergentnych.

Niezależnie od branży, rola danych w zagwarantowaniu przewag konkurencyjnych przedsiębiorstw stale wzrasta.

Równolegle rośnie znaczenie wydajności i elastyczności mechanizmów składowania danych oraz zarządzania nimi. Jakie kroki podejmują polskie przedsiębiorstwa, by zagwarantować sprawne zarządzanie i wysoką dostępność swoich danych oraz w jakim kierunku zamierzają rozwijać przeznaczone do tego narzędzia?

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • w jakich modelach (on-site, w chmurze, środowiskach hybrydowych) utrzymują swoje dane polskie firmy oraz...
 • ...w jakim kierunku zamierzają rozwijać technologie składowania i zarządzania danymi,
 • w jaki sposób zorganizowane są dane w polskich przedsiębiorstwach,
 • czy polskie firmy wykorzystują narzędzia analityczne także do zabezpieczania oraz archiwizacji danych,
 • jakie mechanizmy backupu i zapewniania wysokiej dostępności cieszą się największą popularnością wśród polskich organizacji,
 • jakie są największe trudności w zagwarantowaniu dostępu do danych oraz zarządzaniu nimi,
 • jak prezentuje się gotowość polskich firm na RODO w przededniu wejścia w życie nowych regulacji.

Budowa kompetentnego zespołu to w dobie ogromnego deficytu specjalistów IT istotne wyzwanie. Organizacje, które nie są w stanie konkurować o wykształconych pracowników, nie będą w stanie dotrzymać kroku konkurencji.

 • Jak utrzymać zespół IT w firmie i efektywnie rozwijać jego umiejętności w pożądanym kierunku?
 • Jaka jest rola outsourcingu zadań oraz wynajmu specjalistów IT w zagwarantowaniu puli kompetencji niezbędnych do funkcjonowania i rozwoju firmy?

Sprawdź, w jaki sposób polskie firmy i instytucje radzą sobie z niską podażą specjalistów IT na rynku oraz jaka jest rola usług outsourcingowych w ich strategiach rozwoju zespołów IT.

Dowiedz się:

 • jak oceniają posiadane zasoby kompetencyjne IT polscy przedsiębiorcy,
 • jaka jest rola outsourcingu zadań i wynajmu pracowników IT w polskich firmach,
 • jakie kompetencje są najbardziej pożądane wśród specjalistów IT oraz jakie z nich będą zyskiwały na znaczeniu,
 • które specjalności są najciężej dostępne,
 • jakie sposoby motywowania i utrzymywania wysokiego poziomu retencji pracowników są najchętniej stosowane przez menedżerów zarządzających działami IT,
 • jak sprawdzają się najpopularniejsze metodyki zarządzania zespołami informatycznymi.

Analiza wielkich, strumieniowo napływających danych wymusza na przedsiębiorstwach wykorzystanie coraz bardziej zaawansowanych narzędzi.

Wiele firm wdrożyło już hurtownie danych i platformy Big Data. Następny krok obejmuje adaptację takich rozwiązań, jak technologie kognitywne (uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja) czy chmura obliczeniowa, bez której coraz ciężej będzie zapewnić dostateczną wydajność infrastruktury IT. Jak z wyzwaniami w obszarze analizy i zarządzania danymi radzą sobie polskie przedsiębiorstwa?

Sprawdź, jak prezentuje się ich zaplecze analityczne oraz jakie inwestycje zamierzają przeprowadzić w tym obszarze ciągu najbliższych miesięcy.

Realizowane przez redakcję Computerworld badanie pozwoli ustalić m.in.:

 • jak prezentuje się zaplecze analityczne polskich organizacji,
 • jakie nowe trendy technologiczne w obszarze analizy danych są zdaniem polskich menedżerów najbardziej obiecujące...
 • ... i jak przekładają się na ich plany zakupowe,
 • jakie dane najczęściej analizują,
 • jak i skąd pozyskują kompetencje analityczne.

Cyberprzestępczość staje się coraz bardziej wyrafinowana i wyspecjalizowana. Do znanych zagrożeń, takich jak phishing czy ataki odmowy dostępu do usług (DDoS), dołączają ataki na kopie zapasowe, infekcje bezplikowe czy wykorzystujące mechanizmy aktualizacji aplikacji biznesowych.

Skala i zasięg zagrożeń takich jak Petya Czy WannaCry powoduje, że tematy związane z bezpieczeństwem IT poruszają także media nie związane z teleinformatyką.

Dowiedz się, jakie trendy i wyzwania w obszarze bezpieczeństwa IT dostrzegają polscy przedsiębiorcy, oraz jakie kroki w tym zakresie podejmują. Sprawdź:

 • które spośród globalnych zagrożeń bezpieczeństwa IT są zdaniem polskich firm najistotniejsze lokalnie w Polsce,
 • które spośród nich padły ofiarą ataku w ciągu ostatniego roku,
 • jakie narzędzia bezpieczeństwa są w posiadaniu polskich organizacji oraz jakie będą wdrażane w ciągu najbliższych dwóch lat,
 • jakie są dobre praktyki wypracowane przez polskie przedsiębiorstwa w obszarze bezpieczeństwa IT,
 • oraz czego oczekują od dostawców w związku z potrzebą zwiększania poziomu bezpieczeństwa IT w firmie.

Etapy badania

Etapy badania

Badanie redakcyjne składa się z następujących etapów:

 • Round Table – spotkanie redakcji i ekspertów z danego obszaru w celu wypracowania koncepcji badania
 • artykuł redakcyjny będący zapisem dyskusji i podsumowaniem Round Table
 • opracowanie zakresu i scenariusza badania
 • przeprowadzenie badania
 • analiza wyników
 • opracowanie i przekazanie raportu z badania
 • streszczenie redakcyjne z kluczowymi wnioskami z Raportu

Zostań partnerem badania

Jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem badania zaznacz, które tematy Cię interesują, prześlemy więcej szczegółów wraz z ofertą

* pole obowiązkowe

Możesz się także skontaktować bezpośrednio na adres: malgorzata_hryckiewicz@idg.com.pl

Przeprowadzone badania

Zapoznaj się z przeprowadzonymi już badaniami:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

W badaniu redakcyjnym poświęconym cyfrowej transformacji wzięło udział 115 respondentów, wywodzących się z małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji.

Sprawdziliśmy między innymi:

 • jak prezentuje się dojrzałość zaplecza technologicznego polskich przedsiębiorstw,
 • jak cyfrowa transformacja przekłada się na priorytety zakupowe oraz planowane kierunki rozwoju IT w firmach,
 • jak usytuowane są kompetencje dotyczące digitalizacji przedsiębiorstw,
 • jakich korzyści oczekują po cyfrowej transformacji polscy przedsiębiorcy
 • jakie bariery napotykają podczas planowania i wdrażania związanych z nią projektów.

Zagadnienia poruszane w badaniu zostały wybrane i kompleksowo omówione podczas okrągłego stołu z udziałem redaktorów „Computerworld” oraz doświadczonych menedżerów wywodzących się z najważniejszych firm IT na rynku.

Mając na względzie istotne zmiany prawne, zwłaszcza w obszarze zarządzania danymi, postępującą cyfryzację kolejnych obszarów biznesu i medialny szum wokół nowych zagrożeń cybernetycznych, redakcja „Computerworld” postanowiła sprawdzić, jakie jest obecnie w polskich przedsiębiorstwach podeście do polityk bezpieczeństwa IT oraz ich rozwijania.

W poświęconym tym zagadnieniom badaniu redakcyjnym udział wzięło 101 respondentów reprezentujących różne branże, firmy i instytucje – od małych podmiotów po oddziały międzynarodowych korporacji w Polsce.

Badanie poprzedzone zostało dyskusją przy okrągłym stole, której celem było wypracowanie zagadnień i wskazanie najważniejszych trendów w obszarze bezpieczeństwa IT.

W kolejnym badaniu redakcja „Computerworld” sprawdziła, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w Polsce.

Badanie zostało poprzedzone dyskusją, podczas której wspólnie z zaproszonymi ekspertami wypracowaliśmy i ustaliliśmy podstawowe zagadnienia oraz problematykę badania.

Badania miało na celu ustalenie, jak wygląda adaptacja chmury obliczeniowej w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Chcąc znaleźć punkt odniesienia dla specyfiki polskiego rynku chmurowego, część pytań zadanych respondentom została sformułowana tak, by wskazywane przez nich odpowiedzi można było zestawić z odpowiedziami uczestników zagranicznego badania „Cloud Security Spotlight Report 2017”.

Zaufali nam: