Badania redakcyjne

Wykorzystaj siłę marki Computwerworld

Cykl badań redakcyjnych Computerworld to nowa formuła agregowania wiedzy na temat trendów technologicznych i ich przełożenia na strategie biznesowe polskich przedsiębiorstw i instytucji.

Celem inicjatywy jest systematyzacja i popularyzacja wiedzy dotyczącej nowych i znaczących trendów wpływających na zastosowanie technologii w polskich organizacjach.

Jeśli chcesz:

 • wspólnie z redaktorami Computerworld wypracować koncepcję i zagadnienia, które będą przedmiotem badania
 • podkreślić pozycję eksperta poprzez zamieszczenie komentarzy do badania
 • otrzymać wysokiej jakości materiał merytoryczny w formie brandowanego raportu, do wykorzystania w dalszych działaniach
 • zyskać możliwość generowania wartościowych leadów, za naszym pośrednictwem lub prowadząc działania promocyjne we własnym zakresie
 • promować firmę i budować wizerunek eksperta za pośrednictwem niezależnego medium branżowego, jakim jest Computerworld

Zostań partnerem badania

Tematyka badań 2021

Cykl badań obejmuje wiele obszarów tematycznych, między innymi:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

 • Edge Computing, czyli przetwarzanie danych na brzegu sieci to technika zyskująca popularność
 • W jaki sposób przedsiębiorstwa podchodzą do tej technologii?
 • W jakich obszarach ma zastosowanie?
 • Jakie pozwala osiągnąć korzyści?
 • Czy zainteresowanie nią systematycznie rośnie?

Zajmiemy się aktualnymi potrzebami polskich przedsiębiorstw i stopniem ich cyfryzacji za pomocą nowoczesnych systemów wspierających działalność operacyjną. Odpowiemy m.in. na pytania:

 • Z jakich systemów klasy enterprise korzystają dziś polskie przedsiębiorstwa?
 • Jakie funkcjonalności w systemach klasy ERP są polskim firmom niezbędne do prowadzenia działalności operacyjnej?
 • Czy model chmurowy ERP ma w Polsce przyszłość?
 • Czego oczekują przedsiębiorstwa – dostosowanie ofert producentów systemów do polskiej rzeczywistości?
 • Jak i czy polskie firmy budują długofalową strategię zmian technologicznych?

Przeanalizujemy polskie przedsiębiorstwa pod kątem ich strategii realizacji założeń Przemysłu 4.0. Sprawdzimy, na ile włączają do swojego zaplecza technologiczno-produkcyjnego rozwiązania charakterystyczne dla Przemysłu 4.0. Ustalimy:

 • Jakie korzyści dostrzegają polscy przedsiębiorcy w ramach Przemysłu 4.0?
 • Które spośród specyficznych dla tej koncepcji technologii posiadają, a które zamierzają wdrażać w ciągu 2 lat?
 • Jaką strategię rozwoju technologicznego obrały polskie firmy?
 • Jakie bariery utrudniają adaptację założeń Przemysłu 4.0?
 • Jaka powinna być rola dostawców technologicznych w dziedzinie cyfryzacji i usieciowienia procesów produkcyjnych?
 • Jaki jest stopień gotowości polskich przedsiębiorstw na rewolucję przemysłową?
 • Jakie modele zarządzania danymi są popularne w polskich firmach?
 • Jakich zmian można spodziewać się w najbliższym czasie, czy na prowadzenie wysunie się model as a service?
 • Jakie są oczekiwania od dostawców?
 • W jaki sposób specjaliści podchodzą do kariery, jakie mają ambicje i plany?
 • Kto zamierza zmienić pracę w najbliższym czasie?
 • Czego specjaliści oczekują od pracodawcy?
 • Jakie umiejętności warto rozwijać?
 • Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do automatyzacji?
 • Na jakim są etapie?
 • Jakie widzą najważniejsze korzyści, a jakie przeszkody?
 • Co stanowi wyzwanie?
 • Jak wygląda kwestia kompetencji w firmach?
 • Czy firmy już korzystają z tego typu rozwiązań?
 • Czy planują, czy może wciąż uważają, że to jedynie hype?
 • Jeśli stosują AI, to w jakich obszarach i jakie osiągają dzięki temu rezultaty?
 • Czy problemem są luki kompetencyjne?

Etapy badania

Etapy badania

Badanie redakcyjne składa się z następujących etapów:

 • Round Table – spotkanie redakcji i ekspertów z danego obszaru w celu wypracowania koncepcji badania
 • artykuł redakcyjny będący zapisem dyskusji i podsumowaniem Round Table
 • opracowanie zakresu i scenariusza badania
 • przeprowadzenie badania
 • analiza wyników
 • opracowanie i przekazanie raportu z badania
 • streszczenie redakcyjne z kluczowymi wnioskami z Raportu

Zostań partnerem badania

Jeśli jesteś zainteresowany partnerstwem badania zaznacz, które tematy Cię interesują, prześlemy więcej szczegółów wraz z ofertą

* pole obowiązkowe

Możesz się także skontaktować bezpośrednio na adres: wlodzimierz_duszyk@idg.com.pl

Przeprowadzone badania

Zapoznaj się z przeprowadzonymi już badaniami:
(kliknij wybrany temat aby rozwinąć)

W 2020 większość CIO – połowa ankietowanych – zwiększy budżet na rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Nieco mniej niż jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że wzrośnie on powyżej 15% wartości z 2019 r. Blisko 40% uczestników badania „CIO Insight” deklaruje, że wielkość nakładów na oprogramowanie się nie zmieni. Nieco ponad 10% ankietowanych przewiduje, że budżet się zmniejszy. Oznacza to, że okręt IT przyśpiesza, choć nie jest to zasadnicze przyśpieszenie. To dokonało się zapewne wcześniej, ale jak dowodzą niektóre z odpowiedzi w obecnym „CIO Insight. Prognozy 2020”, przed nami jeszcze przynajmniej kilka okazji do tego, aby przesunąć wajchę z „mała naprzód” na „morska cała naprzód”.

O co pytaliśmy?

 • Jaki budżet jest planowany w 2020 r. na aplikacje biznesowe w stosunku do roku 2019?
 • Jaka jest gotowość do adaptacji chmury publicznej przez firmę?
 • Jaki wpływ AI na rozwiązania dla biznesu?
 • Jaki jest budżet na cyberbezpieczeństwo?
 • Jaki jest udział zespołów własnych vs dostawcy usług IT?
 • Jaki jesyt średni kosztów pracowników i/lub kontraktorów IT?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące CRM?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące DevOps?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące RPA?

Kluczowe prognozy 2020 vs 2019:

 • 50%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na aplikacje biznesowe 2020 vs 2019
 • 60%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na cyberbezpieczeństwo
 • 50%+ CIO przewiduje ocieplenie nastawienia w firmie do chmury publicznej
 • 50%+ CIO jest zadowolonych z DevOps, ale niemal tyle samo chce jego zasadniczej optymalizacji
 • 40% CIO przewiduje, że wpływ AI na biznes wzrośnie
 • 2/3 CIO uważa, że średni koszt pracy IT wzrośnie
 • Blisko połowa CIO uważa, że proporcje zespołów IT wewnętrznych i dostawców nie zmienią się, ale 1/3 CIO ocenia, że wzrośnie udział zespołów własnych
 • Blisko 40% CIO nie znalazło jeszcze uzasadnienia wdrożenia RPA

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP ) doświadczają problemów w obszarze zabezpieczania danych przed utratą. Brak świadomości potrzeby ochrony danych, wysokie koszty wdrożenia i licencji oraz trudności w zarządzaniu backupem prowadzą do sytuacji, w której najcenniejszy zasób firmy – dane – pozostaje bez ochrony lub jest niewłaściwie chroniony przed utratą na skutek awarii sprzętu, działania złośliwego oprogramowania albo celowego skasowania przez pracownika. W ostatnich trzech latach 35% małych i 19% średniej wielkości firm co najmniej raz straciło cenne dane – wynika z badania redakcyjnego „PCWORLD ” przeprowadzonego w partnerstwie z Synology.

W dobie konkurencyjnej gospodarki o rynkowym sukcesie coraz częściej decydują technologia i przemyślana strategia wykorzystania narzędzi cyfrowych w prowadzeniu biznesu. To ważne czynniki cyfrowej transformacji, rozumianej jako zintegrowany proces zmian organizacji za pomocą cyfrowych narzędzi. Dzięki nowym technologiom firmy są zdolne do zmiany modeli biznesowych, innowacyjnych działań i budowania nowych relacji z klientami, jednocześnie nabywając zdolność holistycznego spojrzenia na wszystkie swoje procesy. Cyfrową transformację każde z przedsiębiorstw może rozumieć inaczej.

W listopadzie br. redakcja Computerworld postanowiła sprawdzić, jak wygląda proces transformacji cyfrowej w polskich przedsiębiorstwach. W badaniu wzięło udział 102 przedstawicieli polskich firm. Większość z nich to przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników, a więc średnie i duże organizacje, posiadające dojrzałą strukturę i dysponujące własnymi działami IT.

Security Trendbook 2020 to wyjątkowa na polskim rynku publikacja. Powstała w formule konsultacji palących tematów cyberbezpieczeństwa 2020 roku w gronie top menedżerów i ekspertów bezpieczeństwa.

Security Trendbook 2020 obejmuje trzy obszary:

 • efektywność CISO/CSO i departamentu bezpieczeństwa,
 • zarządzania świadomością zagrożeń w firmie i
 • całościowym modelem zarządzania bezpieczeństwem. Wybór obszarów jest ukierunkowany na zarządzanie strategicznymi i aktualne wyzwania bezpieczeństwa.

Powstałe rekomendacje zawierają przykładowe cele cyberbezpieczeństwa organizacji, sposoby pomiaru efektywności CSO, CISO i podległych im zespołów. Mogą być pomocne w dyskusjach z zarządem, IT oraz biznesem.

 • Co definiuje skuteczność działu bezpieczeństwa?
 • Z jakich wskaźników korzystają i które polecają top menedżerowie bezpieczeństwa z czołowych firm?
 • Jakie są najlepsze praktyki pracy nad świadomością cyberzagrożeń w firmie?
 • Czym w praktyce może być polityka „zero trust”?
 • W jaki sposób monitorować postępy świadomości firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa?

„Dane to nowa ropa” – brzmi chwytliwe hasło krążące od pewnego czasu w świecie informatyki i biznesu, przywoływane na licznych branżowych konferencjach. Dane są paliwem nowoczesnego cyfrowego świata i kształtują krajobraz współczesnej gospodarki, tak jak ropa napędzała rozwój ekonomii w epoce przemysłowej. Tyle że, w odróżnieniu od ropy, zasoby danych są niewyczerpalne (w dodatku zamiast się kurczyć, stale rosną!), ich „wydobywanie” i gromadzenie jest łatwe, a użytek – wielokrotny.

Z racji swojej wartości i znaczenia dane wymagają odpowiedniej ochrony. A niniejszy raport jest próbą odpowiedzi na pytanie, jak z tą ochroną radzą sobie polskie przedsiębiorstwa i jakie narzędzia stosują, aby ją sobie zapewnić.

Zapoznaj się z wnioskami z badania „Backup w firmie”, które zostało przeprowadzone przez redakcję Computerworld w październiku 2019 br.

Digital Workplace - czyli cyfrowe miejsce pracy - to szerokie określenie, które można ogólnie zdefiniować jako cyfryzację procesów biznesowych firmy. Jej zadaniem jest znacząca poprawa efektywności firmy w połączeniu z optymalizacją kosztów. Umożliwia to poprzez m.in. ułatwienie komunikacji wewnętrznej oraz zewnętrznej – z klientami i kontrahentami – rezygnację z papierowych dokumentów, a także usprawnienie procesów zarządzania. Digital Workplace poprawia komfort i swobodę działania pracowników, pozwalając na osiągnięcie maksymalnej wydajności.

 • Jak w chwili obecnej wygląda wdrażanie digital workplace w polskich przedsiębiorstwach?
 • Które rozwiązania są najchętniej wprowadzane przez sektor MŚP oraz duże korporacje w Polsce?

Na te i inne pytania odpowiada raport „Digital Workplace w Polsce”, przygotowany przez Computerworld.

Branża przemysłowa zawsze żywo reagowała na wszelkie nowinki techniczne, dlatego automatyzacja procesów idzie równolegle z rozwojem technologii i staje się coraz bardziej zaawansowana, przynosząc coraz większe korzyści przedsiębiorstwom. Wielkimi krokami nadchodzi Przemysł 4.0, w którym robotyzacja (RPA) staje się centralnym punktem. Towarzyszy jej zaawansowana sztuczna inteligencja oraz powiązane z tym przekształcenia, sprawiające, że możemy wręcz mówić o czwartej rewolucji przemysłowej. Ale jak konkretnie wyglądają te zmiany? Jak wprowadzana jest automatyzacja procesów (robotic process automation)?

Wszystko to opisuje nasz specjalny raport - Gospodarka 4.0. Co można w nim znaleźć? Skupiliśmy się na przedsiębiorstwach działających na polskim rynku, aby sprawdzić, jak jest przygotowany na Przemysł 4.0. Nasze badanie objęło zarówno sektor MŚP, jak i największe firmy oraz korporacje w kraju. Pozwoliło nam to na ustalenie, kto najszybciej wprowadza pojawiające się w gospodarce innowacje, a także dowiedzenie, jakie firmy napotykają problemy podczas wdrażania nowych rozwiązań, jak wspomniana automatyzacja procesów. Gospodarka 4.0 powstała na bazie kompleksowych badań, przeprowadzonych w marcu b.r. Pierwszą kwestią było ustalenie, jakie technologie można z nią powiązać, a co za tym idzie – jak branża przemysłowa powinna przygotować się na wprowadzenie nowych rozwiązań. Warto pamiętać, że są to one nierzadko pionierskimi, które wymagać będą praktyki i przyzwyczajenia. Takie istotne innowacje, jak systemy RPA, predykcyjne utrzymanie ruchu czy przemysłowy IoT (internet rzeczy) to elementy, które dopiero staną się standardem, dlatego dobrze wiedzieć, na jakie z nich postawić – ta istotna wiedza może dać znaczną przewagę nad konkurencją i znacząco zwiększyć atrakcyjność dla potencjalnych kontrahentów.

Przemysł 4.0 gwarantuje podniesienie wydajności powiązane z redukcją kosztów, a inwestycja w systemy robotic process automation to inwestycja długofalowa. Jej koszty można rozłożyć na lata, dzięki czemu nie będą one dotkliwe i można pokryć je z bieżących przychodów. Strategiczny plan transformacji to jeden z kluczy do wejścia z sukcesem w Gospodarkę 4.0. Jak go ułożyć? Od czego zacząć? Przyjrzeliśmy się, jak podeszły do tego zagadnienia polskie firmy, a wnioski, które płynął z tego badania, mogą być cenną wskazówką, w jaki sposób wprowadzać zmiany we własnej firmie. Sugerują także, jakiego rodzaju pracownicy będą potrzebni w Przemyśle 4.0.

Branża przemysłowa powinna zainteresować się również tym, jakie narzędzia i technologie odkrywania wiedzy stosowane są przez liderów innowacji do wspomagania automatyzacji procesów. Warto zagłębić się w ten temat, ponieważ RPA ze wspomaganiem umiejętnie dobranych rozwiązań IT i technologicznych może spowodować znaczny skok wydajności. Z raportu Gospodarka 4.0 dowiesz się, na kim najlepiej się wzorować i powtórzyć jego sukces. Optymalna zmiana modelu biznesowego powinna zagwarantować nie tylko zwrot inwestycji, ale również szybsze osiągnięcie zysków z wprowadzonych zmian. Gospodarka 4.0 jest w chwili obecnej najbardziej kompletnym raportem na rynku, pokazującym, w jakim stadium znajduje się obecnie Przemysł 4.0 w Polsce. Dlatego serdecznie zapraszamy od zapoznania się z kompletnym raportem!

Device as a Service (DaaS) to nowe rozwiązanie, które łączy dzierżawę sprzętu z zarządzaniem pełnym cyklem życia urządzeń użytkowników końcowych. model ten wydaje się kolejnym krokiem wynoszenia (outsourcingu) procesów związanych z zarządzaniem it na zewnątrz, usuwając najważniejsze bariery i ograniczenia, z którymi zmagają się działy informatyki w obszarze zakupów i obsługi urządzeń osobistych pracowników.

Poznaj wyniki badania redakcji Computerworld, które zostało przeprowadzone w kwietniu br.

Cyfrowa transformacja biznesu przyśpiesza i przed koniecznością automatyzacji procesów nie ma ucieczki. Jedną ze składowych tego trendu są sieci definiowane programowo. Platformy te umożliwiają wgląd w całą sieć firmową oraz zarządzanie nią z poziomu jednej konsoli, dzięki czemu administratorzy nie muszą za każdym razem powtarzać manualnych operacji na kolejnych elementach infrastruktury sprzętowej.

Redakcja „Computerworlda” postanowiła sprawdzić, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”.

Jak wynika z badania, 80% ankietowanych zauważa problemy w zarządzaniu siecią komputerową, przy czym to nie niska wydajność i skomplikowana obsługa, ale problemy kadrowe okazują się największym wyzwaniem dla menedżerów IT. 47% respondentów wskazuje braki kadrowe i kompetencyjne jako największe wyzwanie w zapewnieniu stabilności oraz ciągłości działania sieci, podczas gdy 49% uważa konieczność przeszkolenia pracowników jako najistotniejszą barierę związaną z wdrożeniem SDN/SD-WAN.

Inne kwestie, jakie poruszamy w raporcie, to:

 • Wyzwania i problemy w zarządzaniu siecią komputerową,
 • Elementy środowiska sieciowego wykorzystywane w firmach,
 • Adaptacja rozwiązań sieciowych w chmurze publicznej,
 • Plany inwestycyjne w obszarze środowiska sieciowego,
 • Adaptacja rozwiązań SDN w firmach obecnych na polskim rynku,
 • Korzyści i problemy związane z wdrożeniami SDN – obawy menedżerów,
 • Problem uzależnienia od dostawcy w rozwiązaniach przeznaczonych dla sieci komputerowych.

W badaniu redakcyjnym poświęconym cyfrowej transformacji wzięło udział 115 respondentów, wywodzących się z małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw i korporacji.

Sprawdziliśmy między innymi:

 • jak prezentuje się dojrzałość zaplecza technologicznego polskich przedsiębiorstw,
 • jak cyfrowa transformacja przekłada się na priorytety zakupowe oraz planowane kierunki rozwoju IT w firmach,
 • jak usytuowane są kompetencje dotyczące digitalizacji przedsiębiorstw,
 • jakich korzyści oczekują po cyfrowej transformacji polscy przedsiębiorcy
 • jakie bariery napotykają podczas planowania i wdrażania związanych z nią projektów.

Zagadnienia poruszane w badaniu zostały wybrane i kompleksowo omówione podczas okrągłego stołu z udziałem redaktorów „Computerworld” oraz doświadczonych menedżerów wywodzących się z najważniejszych firm IT na rynku.

Mając na względzie istotne zmiany prawne, zwłaszcza w obszarze zarządzania danymi, postępującą cyfryzację kolejnych obszarów biznesu i medialny szum wokół nowych zagrożeń cybernetycznych, redakcja „Computerworld” postanowiła sprawdzić, jakie jest obecnie w polskich przedsiębiorstwach podeście do polityk bezpieczeństwa IT oraz ich rozwijania.

W poświęconym tym zagadnieniom badaniu redakcyjnym udział wzięło 101 respondentów reprezentujących różne branże, firmy i instytucje – od małych podmiotów po oddziały międzynarodowych korporacji w Polsce.

Badanie poprzedzone zostało dyskusją przy okrągłym stole, której celem było wypracowanie zagadnień i wskazanie najważniejszych trendów w obszarze bezpieczeństwa IT.

W kolejnym badaniu redakcja „Computerworld” sprawdziła, jaki stosunek do rozwiązań Software Defined Networks mają polskie przedsiębiorstwa. W tym celu przeprowadziliśmy badanie redakcyjne „Sieci definiowane programowo w korporacyjnych środowiskach IT”.

W badaniu wzięli udział przedstawiciele przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych w Polsce.

Badanie zostało poprzedzone dyskusją, podczas której wspólnie z zaproszonymi ekspertami wypracowaliśmy i ustaliliśmy podstawowe zagadnienia oraz problematykę badania.

Badania miało na celu ustalenie, jak wygląda adaptacja chmury obliczeniowej w polskich przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Chcąc znaleźć punkt odniesienia dla specyfiki polskiego rynku chmurowego, część pytań zadanych respondentom została sformułowana tak, by wskazywane przez nich odpowiedzi można było zestawić z odpowiedziami uczestników zagranicznego badania „Cloud Security Spotlight Report 2017”.

Zaufali nam: