Informacja o cookies

INFORMACJA O COOKIES


Polityka ciasteczek dotyczy wszystkich stron internetowych, aplikacji SaaS oraz aplikacji na urządzenia mobilne, stworzonych i utrzymywanych przez IDG Poland S.A. (zwanym dalej Administratorem lub IDG).

Niniejsza Polityka ciasteczek oraz Polityka prywatności opisują zasady IDG Poland SA dotyczące wykorzystania informacji zgromadzonych w tej Witrynie i określają prawa do prywatności.

Korzystając ze Stron internetowych IDG, poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na stosowanie Cookies oraz innych podobnych technologii zgodnie z niniejszą Polityką i Polityką prywatności aby IDG oraz przedsiębiorstwa wchodzące w skład grupy IDG Communications Publishing Network zgodnie z niniejszą Polityką ciasteczek i Polityką prywatności umieszczały pliki cookies w sposób opisany poniżej, a użytkownik zgadza się na zbieranie, udostępnianie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu personalizacji plików cookie, reklam lub innych usług.

W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze stron internetowych IDG.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika. Sam plik cookie jest anonimowy i nie zawiera żadnych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy takie informacje zostały dostarczone przez Ciebie, na przykład w przypadku podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

Jaki jest cel używania ciasteczek?

Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika.

Jakiego typu ciasteczka używamy?

Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych Wydawnictwa Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. google, facebook, podmioty realizujące na rzecz Wydawnictwa kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony Wydawnictwa pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści.

RODO i Twoje prawa do prywatności w UE

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) tworzy nowe prawa dla rezydentów Unii Europejskiej i wzmacnia niektóre istniejące prawa do ochrony danych.

W zakresie, w jakim dowolny plik cookies umieszczony przez IDGC lub stronę trzecią, jak opisano powyżej, może jednoznacznie zidentyfikować komputer lub osobę korzystającą z tego komputera w ramach RODO, jest to dana osobowa. W związku z tym do wszelkich takich danych osobowych zbieranych od jego Użytkowników zastosowanie ma Polityka prywatności.

Zmiany i aktualizacje dotyczące zasad dotyczących plików cookie

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki ciasteczek w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

Jak możemy pomóc? Kontakt z nami

Pytania, wątpliwości lub skargi:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące zasad postępowania z danymi osobowymi przez IDG dotyczących plików cookies lub niniejszych zasad dotyczących plików cookies, zachęcamy do skontaktowania się z naszym wyznaczonym inspektorem ochrony danych.

Jeśli uważasz, że ponosisz szkodę z powodu naruszenia Twoich praw przez IDG zgodnie z niniejszymi zasadami dotyczącymi plików cookie, a IDG nie rozpatrzyło Twojej skargi w rozsądnie wystarczający sposób, każdy obywatel UE może również złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego.

Dane kontaktowe dla inspektora ochrony danych IDG Poland S.A. to:

Pan Rafał Chrzanowski
IDG Poland S.A.
ul. Grzybowska 2/44
00-131 Warszawa
iodo@idg.com.pl

Dane kontaktowe dla inspektora ochrony danych IDGC to:

Pan Shane Lyster
c/o IDG Direct
Millennium House
Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
GDPR@idgcommunications.com

IDGC wyznaczyło również przedstawiciela w UE:

IDG Communications Media AG
Lyonel-Feininger-Strasse 26
Munich 80807
Germany
GDPRrepresentative@idgcommunications.com

Twoja opinia jest dla nas ważna. Chcielibyśmy usłyszeć Wasze pomysły, opinie i komentarze na temat usług IDG. Możesz skontaktować się z nami pod podanymi poniżej adresem: iodo@idg.com.pl

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki ciasteczek, Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z Tobą kontaktów, prosimy o wysłanie uwag pod adres:

International Data Group Poland SA
ul. Grzybowska 2/44 00-131 Warszawa
email: iodo@idg.com.pl