Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO KIOSK IDG

Witamy i Cieszymy się, że zdecydowałeś się odwiedzić stronę należącą do IDG POLAND S.A. (zwanym dalej Administratorem lub IDG).

Dbamy o Twoją prywatność i informacje, które nam udostępniasz, dlatego chcemy, abyś zrozumiał, w jaki sposób wykorzystujemy i chronimy gromadzone przez nas informacje na Twój temat. IDG szanuje prawo do prywatności i stosuje najlepsze praktyki zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi prywatności, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”)

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych obecnych oraz potencjalnych klientów IDG, w tym osób odwiedzających strony internetowe w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Europie oraz w całej sieci IDG Communications Publishing Network. Niniejsza Polityka dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach różnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), akcji marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp., które są dostarczane lub obsługiwane przez nas lub w naszym imieniu. Niniejsza Polityka zawiera ogólne zasady i objaśnienia. Uzupełniają ją oddzielne klauzule obowiązku informacyjnego dotyczące ww. konkretnych usług, narzędzi, aplikacji, stron internetowych, portali, promocji sprzedaży (online), działań marketingowych, sponsorowanych platform społecznościowych itp. Klauzule obowiązku informacyjnego będą Tobie przekazywane, gdy Twoje dane osobowe będą przetwarzane w ramach wyżej wymienionych aktywności (na przykład za pośrednictwem stron internetowych, portali, indywidualnych usług komunikacyjnych, newsletterów, przypomnień, ankiet, ofert, wydarzeń itp.).

Ochrona prywatności osób niepełnoletnich

Ta strona internetowa oraz powiązane z nią wydarzenia i publikacje IDG oraz IDGC dostarczają produktów, treści i usług dla odbiorców profesjonalnych i konsumenckich i nie są przeznaczone dla osób w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy ani nie przechowujemy świadomie danych osobowych osób poniżej 16 roku życia.

Osoby niepełnoletnie nie/ powinny wysyłać żadnych informacji, dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez nasz serwis bez wiedzy i zgody swoich rodziców lub opiekunów.

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej pamiętaj, że w niniejszej Polityce prywatności zostały zawarte pewne postanowienia, które odnoszą się wyłącznie do Ciebie. IDG szanuje Twoją prywatność. Niezależnie od tego, czy w stosunkach z firmą IDG występujesz jako klient, konsument, osoba zainteresowana naszymi usługami i produktami, itp., masz prawo do ochrony swoich danych osobowych.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe i dlaczego je zbieramy, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, komu je udostępniamy, w jaki sposób je chronimy, a także jakich wyborów możesz dokonać odnośnie swoich danych osobowych.

Ten dokument opisuje:

 1. Jakie dane zbieramy
 2. Jak je zbieramy
 3. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?
 4. Co robimy z danymi osobowymi, które zbieramy?
 5. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych?
 6. Kiedy i jak udostępniamy Twoje dane osobowe innym podmiotom ?
 7. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 8. Jakie przysługują Ci prawa?
 9. miany i aktualizacje dotyczące Polityki prywatności
 10. Jak możemy Ci pomóc? Pozostań z nami w kontakcie?

I. Jakie dane zbieramy

IDG zbiera dane o Tobie, które są ograniczone do rodzaju informacji, które można znaleźć na typowej wizytówce: imię, nazwisko, stanowisko, nazwisko pracodawcy / firmy, adres służbowy, służbowy adres e-mail i służbowy numer telefonu. W niektórych przypadkach możemy poprosić Cię o podanie dodatkowych informacji biznesowych, takich jak wielkość firmy, dla której pracujesz i typ branży.

Aby ulepszyć i / lub zaktualizować informacje, które nam przekazałeś, możemy połączyć je z innymi informacjami lub danymi osobowymi, które zbieramy ze źródeł zewnętrznych. Dane osobowe, o których mowa w tym dokumencie, to dane osobowe i zawodowe, które podajesz, a także informacje, które uzyskujemy ze źródeł zewnętrznych, które zazwyczaj łączymy jako jeden rekord użytkownika.

Witryna ta zbiera i przechowuje pewne informacje automatycznie za pomocą plików cookies i podobnych technologii, w tym adresów IP, regionu lub ogólnej lokalizacji komputera lub urządzenia uzyskującego dostęp do Internetu, typu przeglądarki, systemu operacyjnego, historii przeglądania stron i innych informacji o użytkowaniu. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce ciasteczek.

Jednak w zakresie, w jakim dowolny plik cookies może jednoznacznie zidentyfikować komputer, urządzenie mobilne lub tablet („Urządzenie”) lub osobę używającą tego Urządzenia, a użytkownik jest rezydentem UE, zgodnie z RODO, są to dane osobowe. Dlatego niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do takich danych osobowych zbieranych przez IDG.

II. Jak je zbieramy

Możemy gromadzić Twoje dane osobowe podczas rejestracji w celu otrzymania dowolnego produktu, treści lub usług oferowanych przez IDG lub jej partnerów zewnętrznych („Partnerzy"), takich jak publikacje, prenumeraty, konkursy, biuletyny, członkostwo, treści premium, webcasty, wideo, dokumenty, seminaria online, konferencje i wydarzenia.

Co się stanie, jeśli nie podasz danych osobowych?

Abyśmy mogli dostarczyć żądane produkty, treści lub usługi, potrzebujemy Twoich danych osobowych. Dlatego jeśli nie podasz takich danych osobowych, nie będziemy mogli dostarczać produktów, treści ani usług.

IDG Communications Publishing Network

Ta strona internetowa jest jedną z wielu, które obsługuje IDG i grupa przedsiębiorstw, z których wszystkie wspólnie określane są jako IDG Communications Publishing Network. Do grupy tej należy także IDG. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy udostępniać dane osobowe, które zbieramy o Tobie, innej firmie będącej częścią IDG Communications Publishing Network, abyśmy mogli dostarczyć Ci informacji o produktach, treściach i usługach, które mogą Cię zainteresować, oraz do wewnętrznych celów analitycznych i biznesowych. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z listą publikacji udostępnianych online i drukowanych przez podmioty wchodzące w skład IDG Communications Publishing Network.

III. W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Bezpieczeństwo twoich danych osobowych

IDG uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem a my wymagamy od stron trzecich, z którymi zawarliśmy umowę, wspierania operacji biznesowych IDG w celu użycia rozsądnych środków bezpieczeństwa.

Aktualizujemy i testujemy zabezpieczenia na bieżąco i ograniczamy dostęp do danych osobowych tylko tym, którzy muszą je otrzymać, aby dostarczyć produkty, treści lub usługi oferowane przez IDG.

Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania może osłabić ich skuteczność przez co zagraża właściwej ochronie danych osobowych.

Przechowywanie Twoich danych osobowych

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe przy użyciu własnych bezpiecznych serwerów IDG lub innej obsługiwanej wewnętrznie technologii. Twoje dane osobowe mogą być również przechowywane przez podmioty trzecie, za pośrednictwem usług w chmurze lub innej technologii, z którą IDG. zawarł umowę, w celu wspierania operacji biznesowych.

Wspomniane powyżej podmioty trzecie nie wykorzystują ani nie mają dostępu do Twoich danych osobowych poza przechowywaniem i wyszukiwaniem w chmurze, a wymaga od takich podmiotów stosowania co najmniej takiego samego poziomu bezpieczeństwa, którego używamy do ochrony twoich danych osobowych.

IV. Co robimy z danymi osobowymi, które zbieramy

Używamy danych osobowych, które zbieramy, aby komunikować się z Tobą, dostarczać to, o co prosisz, ulepszać nasze usługi oraz prezentować inne informacje i oferty, które mogą być interesujące.

Komunikować się z tobą

Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu wysyłania ważnych powiadomień, takich jak informacje dotyczące rejestracji, transakcji i zmian w warunkach, zasadach, politykach i / lub innych celach wewnętrznych IDG.

Aby dostarczyć to, o co prosisz

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu dostarczenia żądanych produktów, treści lub usług. Jeśli zdecydujesz się na loterię, konkurs lub podobną promocję IDG możemy wykorzystać twoje dane osobowe do administrowania taką promocją.

Aby ulepszyć nasze usługi

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do audytu, analizy danych i badań w celu udoskonalania produktów, treści i usług udostępnianych przez IDG.

Aby przedstawić oferty, które mogą Cię zainteresować

Możemy skontaktować się z Tobą, aby zaoferować Ci dodatkowe produkty lub usługi IDG lub produkty, treści lub usługi naszych Partnerów, które mogą Cię zainteresować.

V. Podstawy prawne do przetwarzania Twoich danych osobowych

RODO wymaga od podmiotów gromadzących dane, takich jak IDG aby informowało klientów o podstawie prawnej do korzystania z danych osobowych mieszkańców UE. Dlatego niniejsza sekcja ma zastosowanie do wszelkich takich danych osobowych zebranych przez IDG .

Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji Konta na stronie internetowej, zawieraniu umowy sprzedaży w sklepie internetowym KIOSK IDG, jak również przy zapisywaniu się na Newsletter. Również w przypadku danych osobowych przekazanych nam w związku z Twoją reklamacją podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów/usług.

W przypadku operacji przetwarzania danych we wspominanych celach marketingowych, za wyjątkiem tych, które są realizowane w ramach Newslettera, który działa na podstawie regulaminu, podstawą takiego przetwarzania jest wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IDG lub przez jego Partnerów (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu Twoich danych, chyba że udzieliłeś stosownej zgody.

W zakresie w jakim również Partnerzy IDG mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Z kolei prezentowanie, tworzenie, przyznanie i realizacja dedykowanych Tobie reklam, ofert lub promocji (rabatów), które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w możliwie wysokim stopniu dostosowanych do Twoich preferencji, które w sposób istotny może wpływać na Twoje decyzje, za podstawę ma dobrowolnie wyrażoną przez Klienta zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

W pozostałych (innych) celach Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. dobrowolnie wyrażonych zgód – np. osób przystępujących do konkursów (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 2. obowiązujących przepisów prawa – gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na IDG, np. gdy na podstawie przepisów podatkowych lub rachunkowych IDG rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 3. niezbędności do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez IDG lub przez stronę trzecią, w szczególności do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, prowadzenia korespondencji z Klientami, także za pośrednictwem formularzy kontaktowych (w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów), analiz rynkowych oraz statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
VI. Kiedy i jak udostępniamy Twoje dane osobowe innym

IDG może udostępniać Twoje dane osobowe w celu dostarczania treści i usług z naszych stron internetowych, firm stowarzyszonych i usług stron trzecich, które mogą Cię zainteresować, w tym sponsorowanych treści i wydarzeń, w celach biznesowych oraz w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi procedurami prawnymi.

Jeśli jesteś mieszkańcem Unii Europejskiej, IDG udostępni Twoje dane osobowe podmiotom trzecim spoza sieci IDG Communications Publishing Network tylko za Twoją zgodą.

W przypadku treści i usług, które mogą Cię zainteresować lub o które prosisz

Jak wspomnieliśmy powyżej, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane w ramach sieci IDG Communications Publishing Network, aby dostarczyć Ci informacji o produktach, treściach i usługach, które mogą Cię zainteresować oraz do wewnętrznych celów analitycznych i biznesowych (patrz "Sieć komunikacji IDG Communications Publishing Network" powyżej) . Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim w celu dostarczenia sponsorowanych treści lub innych usług, o które prosisz (patrz "Treści i wydarzenia sponsorowane przez niezależnych użytkowników" poniżej).

Do operacji biznesowych

Możemy również udostępniać dane osobowe stronom trzecim, z którymi zawarliśmy umowę, w celu wspierania operacji biznesowych IDG, w tym dostarczania, realizacji, przetwarzania płatności, wdrażania poczty e-mail, zarządzania listą Robinsonów tj. listą osób, którzy cofnęli zgodę na przetwarzania ich danych osobowych i przetwarzania danych.

Dla sponsorowanych treści i wydarzeń osób trzecich

IDG współpracuje z Partnerami, aby udostępnić naszym użytkownikom dużą bibliotekę treści, takich jak dokumenty, profesjonalne wydarzenia (na żywo lub online), a także inne usługi lub oferty. W zamian za dostęp do takich ofert możemy poprosić o podanie danych osobowych w ramach rejestracji.

Możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, aby wysłać Ci ofertę, o którą prosisz. Ponadto, Twoje dane osobowe mogą być udostępniane Partnerom w celu skontaktowania się z Tobą w sprawie oferty, a także dodatkowych produktów, treści lub usług, które mogą Cię zainteresować. Pamiętaj, że kiedy Twoje dane osobowe zostaną udostępnione Partnerowi, polityka prywatności Partnera, w tym informacje o tym, jak zrezygnować w przyszłości, będą miały zastosowanie do twoich danych osobowych.

Zgodnie z wymogami prawa

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli jest to dozwolone przez prawo lub niezbędne do wykonania ciążącego na IDG obowiązku prawnego.

W przypadku nowego właściciela

Jeśli część lub całość IDG lub dowolnego z jej produktów lub usług zostanie sprzedana lub przeniesiona, Twoje dane osobowe zostaną przekazane nowemu właścicielowi.

Międzynarodowe przekazywanie danych

Ta sekcja ma zastosowanie do wszelkich danych osobowych zebranych przez IDG od mieszkańców Unii Europejskiej.

Jeśli IDG udostępni twoje dane osobowe w sieci IDG Communications Publishing Network lub jakiejkolwiek innej stronie trzeciej zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a Twoje dane osobowe zostaną przekazane do państwa, które nie jest państwem członkowskim Unii Europejskiej lub EOG, lub uznane przez Komisję Europejską za wystarczające, IDG (jako administrator danych / eksporter danych) przeprowadzi takie przeniesienie (do podmiotu przetwarzającego dane / importera danych), jeżeli istnieją odpowiednie zabezpieczenia, takie jak wiążące reguły korporacyjne, standardowe klauzule umowne, zatwierdzony Kodeks postępowania lub zatwierdzony mechanizm certyfikacji. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z inspektorem ochrony danych IDG lub IDGC (szczegóły kontaktowe poniżej).

VII. Przez jaki okres będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego KIOSK IDG i serwisów Internetowych należących do IDG, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a jeśli związane są z technologią cookies i podobnymi, w zależności od kwestii technicznych, do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki/ urządzenia (przy czym usunięcie plików nie zawsze jest tożsame z usunięciem danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem tych plików, stąd możliwość sprzeciwu).

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest uzależnione od Twojej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane dopóki nie zostanie ona cofnięta.

W każdym przypadku:

 1. dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać IDG do ich przetwarzania;
 2. dane osobowe będziemy przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec IDG jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez IDG, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania mogą być one przechowywane przez różny okres.

VIII. Jakie przysługują Ci prawa

Chcemy, aby nasze działania były dla ciebie tak przejrzyste, jak to tylko możliwe, tak abyś mógł dokonać racjonalnych wyborów, co do tego, w jaki sposób mamy wykorzystywać Twoje dane osobowe. Jeśli poinformujesz nas, że chcesz, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte (jeśli jesteś mieszkańcem UE) lub, że nie życzysz sobie, abyśmy komunikowali się z Tobą w celach marketingowych lub w inny sposób ograniczały przetwarzanie Twoich danych osobowych przez IDG, możemy zachować podstawowe informacje, aby uniknąć wysyłania niechcianych materiałów w przyszłości, a także prowadzić rejestr żądań i odpowiedzi.

Twoje dane osobowe

Zawsze możesz skontaktować się z nami aby dowiedzieć się, jakie Twoje dane osobowe mamy i jakie jest ich pochodzenie. W pewnych okolicznościach masz prawo otrzymać kopię przekazanych nam danych osobowych w powszechnie używanym, ustrukturyzowanym formacie do odczytu maszynowego lub wystąpić o przeniesienie Twoich danych osobowych do dowolnej, wybranej przez Ciebie strony trzeciej.

Aby potwierdzić, że IDG przetwarza Twoje dane osobowe, lub uzyskuje dostęp do, aktualizowania lub poprawiania danych osobowych przechowywanych przez IDG na Twój temat, lub w celu uzyskania kopii do ponownego wykorzystania dla własnych celów, wyślij wiadomość e-mail na adres: iodo@idg.com.pl

Twoje poprawki

W przypadku znalezienia błędu w swoich danych osobowych lub jeśli uznasz, że są one niepełne, nieaktualne lub nieprawidłowe, możesz żądać od nas ich poprawienia lub uzupełnienia.

Twoje żądanie ograniczenia

Masza prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (np. w razie zakwestionowania prawidłowości Twoich danych osobowych, gdy twoje dane osobowe nie są potrzebne do celów przetwarzania).

Jeśli chcesz w inny sposób ograniczyć przetwarzanie Twoich danych osobowych przez IDG, wyślij wiadomość e-mail na adres: iodo@idg.com.pl

Twoje zastrzeżenia

Możesz sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania określone w przepisach, lub gdy przetwarzanie niezbędne jest w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń).

Możesz również sprzeciwić się wykorzystywaniu swoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego lub udostępnianiu swoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym w tym samym celu.

Prawo do wycofania zgody

W każdej chwili masz możliwość wycofać swoją zgodę na dalsze przetwarzanie danych osobowych, którą nam udzieliłeś. Wycofanie zgody jest możliwe przez kontakt pod adresem: iodo@idg.com.pl

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną

Jeśli chcesz, aby IDG przestał komunikować się z Tobą w celach marketingowych, wyślij wiadomość e-mail na adres: iodo@idg.com.pl

Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”)

Ponadto masz prawo żądać od nas usunięcia Twoich danych osobowych (z wyjątkiem niektórych przypadków, na przykład w celu udowodnienia transakcji, dochodzenia lub obrony roszczeń lub gdy jest to wymagane przez prawo).

Jeśli chcesz usunąć swoje dane osobowe, wyślij wiadomość e-mail na adres: iodo@idg.com.pl

Twoje prawo do skargi

Prosimy pamiętać również, że masz także prawo złożyć skargę na IDG jako na Administratora Danych do odpowiedniego urzędu ochrony danych („Prezes Urzędu Ochrony Danych”).

IX. Zmiany i aktualizacje dotyczące Polityki prywatności

Zastrzegamy możliwość zmiany niniejszej Polityki w przypadku zmian przepisów prawa, wytycznych organów odpowiedzialnych za nadzór nad procesami ochrony danych osobowych, technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.

O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie https://www.idg.com.pl/rejestracja/polityka_prywatnosci, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail.

X. Jak możemy pomóc? Pozostań z nami w kontakcie

Pytania, wątpliwości lub skargi:

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub skargi dotyczące praktyk danych osobowych IDG lub IDGC a także niniejszej Polityki Prywatności, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. Jeśli uważasz, że ponosisz szkodę z powodu naruszenia Twoich praw przez IDG lub IDGC zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, a IDG lub IDGC nie rozpatrzyło Twojej skargi w rozsądnie wystarczający sposób, każdy rezydent Unii Europejskiej może również złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Dane kontaktowe dla inspektora ochrony danych IDG Poland S.A. to:

Pan Rafał Chrzanowski
IDG Poland S.A.
ul. Grzybowska 2/44
00-131 Warszawa
iodo@idg.com.pl

Dane kontaktowe dla inspektora ochrony danych IDGC to:

Pan Shane Lyster
c/o IDG Direct
Millennium House
Great Strand Street
Dublin 1
Ireland
GDPR@idgcommunications.com

IDGC wyznaczyło również przedstawiciela w UE:

IDG Communications Media AG
Lyonel-Feininger-Strasse 26
Munich 80807
Germany
GDPRrepresentative@idgcommunications.com

Twoja opinia jest dla nas ważna, dlatego też chcielibyśmy usłyszeć Twoje pomysły, opinie i komentarze na temat usług oferowanych przez IDG.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki ciasteczek, Polityki prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z Tobą kontaktów, prosimy o wysłanie uwag pod adres:

International Data Group Poland SA
ul. Grzybowska 2/44 00-131 Warszawa
email: iodo@idg.com.pl

Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 29 maja 2018 r.